Logo

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacak), KARINCAGIBI.COM ile https://karincagibi.com/ web sitesinde kayıt işlemini tamamlamış olan Kullanıcı arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

1.2. İşbu Sözleşme, https://karincagibi.com/ web sitesinin kullanma prosedürleri ve KARINCAGIBI.COM tarafından verilen hizmetlerden yararlanma koşullarını tanımlamaktadır.

1.3. İşbu Sözleşme, https://karincagibi.com/ web sitesinin yöneticisi ve elektronik ticaret alanındaki aracılık hizmetleri sağlayan şahıs olan KARINCAGIBİ.COM'un hak ve yükümlülükleri ile Kullanıcıların https://karincagibi.com/ web sitesinin kullanımı bağlamında hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktadır. 

1.4. Reşit olan gerçek kişiler ve yetkili temsilcisi tarafından kayıt işlemi yapılmış olması kaydı ile tüzel kişiler, Kullanıcılar sıfatı ile harekette bulunabilirler.

1.5. KARINCAGIBI.COM ve Kullanıcı bundan böyle ayrı ayrı ‘Taraf’ ve birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

1.6. Bu Sözleşmede, bu maddede belirtilen terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır:

1.6.1. Oturum açma, kayıtlı Kullanıcının kullanıcı adını ve şifresini girmesi ve Portala erişim ve Kişisel hesaba giriş için onay kodunun girilmesi anlamına gelir.

1.6.2. Yüklenici, Portalda verilen Siparişlere uygun olarak iş yapmak veya hizmet sağlamak amacıyla Portala kayıtlı olan bir Kullanıcı anlamına gelir.

1.6.3. Geri bildirim, Kullanıcının hizmet sağlama / iş yapma sürecinde başka bir Kullanıcıyla olan ilişkisi hakkında Portalda yaptığı yorumlar anlamına gelir.

1.6.4. Sipariş, Müşteri tarafından Portalda yayınlanan ve belirli bir kategorideki hizmetlerin/işlerin sağlanması/performansı için bir talep içeren bilgi anlamına gelir.

1.6.5. Tamamlanan siparişler, Yüklenici tarafından tamamlanan ve Müşteri tarafından veya Yüklenicinin veya Müşterinin işler/hizmeler tamamlama süresinin bitiminden itibaren 5 takvim gününden fazla bir süre boyunca herhangi bir işlem yapmamaları sonucunda Müşteri veya Site programı tarafından otomatik olarak kapatılan siparişler /servisler anlamına gelir.

1.6.6. Müşteri, Sipariş vermek amacıyla Portala kayıtlı olan kullanıcı anlamına gelir.

1.6.7. Hesap, Kullanıcının Hizmete kaydolduktan sonra aldığı Portalın işlevsel sistemindeki bir hesap anlamına gelir.

1.6.8. Kişisel hesap, Portalda Kullanıcının Hesabını yönettiği bir bölüm anlamına gelir.

1.6.9. Teklif, Yüklenicinin, Müşterinin Siparişine uygun olarak hizmetlerin verilmesi/işlerin yapılması için kendisiyle bir sözleşme yapılmasına ilişkin Müşteriye gönderilen teklif anlamına gelir.

1.6.10. Portal, Karincagibi.com İnternet sitesi, yani İnternette https://karincagibi.com/ adresinde bulunan Karincagibi.com çevrimiçi hizmeti biçiminde bilgisayar programlamanın sonucu olan bir yazılım ve donanım araçları toplamı anlamına gelir.

1.6.11. Derecelendirme, somut Kullanıcının diğer Kullanıcılardan aldığı derecelendirmelere bağlı olarak bireysel bir Kullanıcının Hesabının derecelendirme anlamına gelir.

1.6.12. Servisler, KARINCAGIBI.COM tarafından sunulan, Portal'a kayıt hizmetleri, Hesap oluşturma, Sipariş ve teklif verme ve bunlarla ilgili eylemlerin gerçekleştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, e-ticaret alanında bir dizi aracılık hizmetleri, Müşterilere belirli bir kategorideki hizmetlerin/işlerin sağlanması/gerçekleştirilmesi için Yükleniciyi seçme olanağının sağlanması anlamına gelir.

1.7. Terimlerin açık bir yorumunun olmaması durumunda Taraflar, Portalda kullanılan şartların Türk mevzuatına uygun olarak yorumlanmasını kullanacaklar.

1.8. Hizmetlerin sağlanması ve/veya işlerin yapılmasına ilişkin sözleşmelerin tamamı, doğrudan Kullanıcılar (Yüklenici ve Müşteri) arasında akdedilir. Böylece, KARINCAGIBI.COM bu tür sözleşmelerin katılımcısı (tarafı) olmadan yalnızca iletişim platformu sağlamaktadır. Kullanıcı, Yükleniciden Hizmetleri kullanarak satın aldığı herhangi bir hizmetin KARINCAGIBI.COM tarafından sağlanmış sayılmayacağını ve KARINCAGIBI.COM'un bu hizmetin kalitesinden sorumlu olmayacağını kabul etmektedir.

2. HİZMETLER KULLANMA PROSEDÜRÜ

2.1. Hizmetler, yalnızca Kullanıcılara verilimektedir. Kullanıcı olmak isteyen kişi, Portalın ilgili sayfasındaki kayıt prosedürünü tamamlamak zorundadır. Aynı zaman Müşteri ile Yüklenicinin kayıtları farklıdır.

2.1.1. Kullanıcı, kayıt ederken kayıt formunda kendisi hakkında doğru, eksiksiz ve kesin bilgileri vermeyi, bunların güncel ve eksiksiz olduğunu sağlamayı taahhüt eder. Kullanıcı, kayıt sırasında üçüncü kişilere ait verileri kullanmamayı taahhüt etmektedir. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda KARINCAGIBI.COM, Hesabı dondurma veya silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dolayı KARINCAGIBI.COM'un uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

2.1.2. KARINCAGIBI.COM’un, Yüklenici olarak kayıt ederken Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğu konusunda şüphesi olması durumunda KARINCAGIBI.COM, verilen bilgilerin doğrulanması için bu Kullanıcıdan ek belgeler talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.2. Kullanıcı, Portal'a kaydolurken 18 yaşında olduğunu ve tam hukuki ehliyete sahip olduğunu beyan etmektedir.

2.3. Kullanıcı, Sitede kendi Hesabı altında gerçekleştirilen işlemlerin, bu Kullanıcının işlemleri olarak sayılacağını kabul etmektedir. Hesabının gizliliğinin korunmasından ve bu hesap kullanılarak Hesabında yapılan işlemlerden sorumluluk tamamen Kullanıcı üzerindedir.

Kullanıcının, KARINCAGIBI.COM'un izni olmadan Hesabını üçüncü kişilere devredemez, satamaz, kullandıramaz.

2.4. Kullanıcı, dilediği zaman Hesabı sildirerek (bu kullanıcının tamamlanmamış herhangi bir siparişi olmaması kaydı ile) veya KARINCAGIBI.COM'a mesaj yazarak Servisin kullanımını sona erdirme hakkına sahiptir.

2.5. KARINCAGIBI.COM, Portal ve Servislerin günün her saatinde kullanılabilirliğini garanti etmez.

2.6. KARINCAGIBI.COM, herhangi bir Kullanıcının işlemlerinin Portala ve/veya diğer Kullanıcılara zarar verebileceğine ilişkin makul şüphelerin olması durumunda herhangi bir Kullanıcının Servisi kullanımını herhangi bir zamanda reddetme hakkına sahiptir.

2.7. Müşteri ve Yüklenici, somut bir Siparişe ilişkin mesaj alışverişinde bulunmak fırsatına sahiptir. Türk mevzuatına aykırı olabilecek, kişiyi ırk, milliyet, cinsiyet, yaş vb. gerekçeler ile aşağılamayı amaçlayan mesajların gönderilmesi yasaktır.

2.8. Müşterilerin, hizmet/iş sonucunu almaya ilişkin mevcut gerçek ihtiyacı dikkate alarak Portal üzerinden Sipariş verdikleri varsayılmaktadır. İlgili kategorideki hizmetlerin ortalama fiyatı hakkında bilgi toplamak amacıyla Portal üzerinden Siparişlerin oluşturulması durumunda bu Siparişlerin, KARINCAGIBI.COM tarafından silinmesi mümkündür. Bu tür Siparişlerin tekrar oluşturulması durumunda bu Müşterinin Hesabı bloke edilecektir.

2.9. Derecelendirme, diğer Kullanıcılardan alınan derecelendirmelerin sayısına göre hesaplanır.

2.9.1. Yüklenici, her bir Siparişin yerine getirilmesi için Müşteriden üç kategoride değerlendirme alacak: ‘İş kalitesi’, ‘Nezaket’ ve ‘Dakiklik’. Müşteri, Siparişi kapattıktan sonra kategorilere bölünmeden tek bir derecelendirme alacak.

2.9.2. Derecelendirme aşağıdaki formüle göre hesaplanır: P = (K5 / OK) * %100, bunda

P - Derecelendirme;

K5 - Kullanıcının ‘5’ (beş yıldız) derecelendirmelerinin sayısı;

OK - Kullanıcı derecelendirmelerinin toplam sayısı.

2.9.3. Serviste aynı anda Yüklenici ve Müşteri olarak kaydolması durumunda Derecelendirme müşterektir.

2.10. Yükleniciler, yeni Siparişleri kendileri ararlar ve Siparişlere ilişkin Tekliflerini yayınlarlar. Yürütücünün Teklif yayınlaması, böyle bir siparişi yerine getireceğinin garantisi anlamına gelmez.

2.11. Siparişin yerine getirilmesi için Yüklenicinin seçimi, Portal sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Siparişi oluşturduktan sonra, Yükleniciler 30 dakika içinde Siparişi kabul etme fırsatına sahip olur ve sonra Portal sistemi, Siparişi gerçekleştirmekle ilgilenen Yüklenicilerin Derecelendirmesine göre Yükleniciyi seçer.

Siparişin yerine getirilmesi için Yükleniciyi belirledikten sonra Müşteriye, son Siparişin yerine getirilmesinden önce Yükleniciyi değiştirme imkanı verilir. Bu durumda Müşteri, Yükleniciyi değiştirme nedenlerini belirtmelidir. Sipariş, diğer Yüklenicilerin dikkatine yeniden sunulacaktır.

Yüklenicinin seçilmesi takiben Müşteri ve Yüklenici, hizmetlerin sağlanması/işin gerçekleştirilmesi için bir uzaktan sözleşme imzalarlar. Sözleşme şartları doğrudan Müşteri ile Yüklenici arasında görüşülür ve KARINCAGIBI.COM bu süreçte herhangi bir rol kabul etmez.

2.12. Müşteri, işbu Sözleşmenin 2.11. Maddesi gereğince Yüklenici seçilmeyinceye kadar Siparişin içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

3. KARINCAGIBİ.COM'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. KARINCAGIBI.COM, Portal'ın görünümü, işlemesi, kullanım koşullarını ve Portal'da sunulan bilgileri değiştirme, yeniden düzenleme, Portal'a erişimi geçici olarak kapatma ve Portal'ı önceden bildirimde bulunmaksızın tamamen kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

3.2. KARINCAGIBİ.COM dilediği zaman Portal'da sunulan yeni Servisleri ekleme, mevcut Servislerin kapsam, şart ve içeriğini değiştirme, Servisleri sildirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.3. KARINCAGIBI.COM, Portal'ın kesintisiz ve güvenilir çalışması için mümkün olan tedbirlilerin tamamını alacaktır. Ancak, KARINCAGIBI.COM, Portal'ın kullanımı sırasında Portal'da teknik arıza, hata veya kesinti olmayacağını garanti etmez. Kullanıcıların, Portal'a erişmek için kullandıkları cihazların güvenliğinin sağlanması için de kendi güvenlik tedbirlerini almaları gerekmektedir.

3.4. KARINCAGIBİ.COM, tamamen kendi takdirine göre Portal'da yayınlanan bilgileri değiştirme, sildirme, Kullanıcı'nın Servise erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle durdurma, sınırlama veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

3.5. KARINCAGIBI.COM, Kullanıcıların işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerinin veya KARINCAGIBİ.COM'a veya diğer Kullanıcılara zarar verebilecek şekilde Portalı kullandıklarının tespit edilmesi halinde Portal’daki Hesapları sildirme veya kullanımlarını sınırlandırma veya da Portal’a yeniden kaydolmalarını yasaklama hakkını saklı tutar.

3.6. KARINCAGIBI.COM, Kullanıcının e-posta adreslerine elektronik mesajlar veya Kullanıcının cep telefonu numaralarına SMS mesajları dahil Servisler hakkında organizasyonel, teknik, tanıtıcı veya diğer bilgileri içeren mesaj Kullanıcılara gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, pazarlama mesajları almak istemezse bu Kullanıcı [email protected] (e-posta adresi) adresine yazabilir veya ilgili iletişim kanalının seçeneklerinde ret seçeneğini aktifleştirebilir.

3.7. KARINCAGIBİ.COM, Kullanıcı'nın kayıt işlemi sırasında edindiği kimlik bilgilerini, bu Sözleşme'de belirtilmemiş amaçlarla kullanmamayı taahhüt eder ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin, Türk hukukuna göre KARINCAGIBİ.COM'un yükümlü olduğu durumlar dışında ifşa edilmeyeceğini garanti eder.

3.8. KARINCAGIBİ.COM, Müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmet veya işin açıklaması dışında yabancı bilgi içeren Siparişleri sildirme hakkına sahiptir.

4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Portala ücretsiz kayıt olma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Hesabının kullanıcı adını ve şifresini güvenilir bir şekilde muhafaza etmek ve bunları üçüncü şahıslara aktarmamakla yükümlüdür. Hesabının üçüncü kişilerce kötü amaçla kullanılması sonucunda doğabilecek tüm zararlardan sorumluluk, Kullanıcı üzerindedir.

4.2. Müşteri, Siparişi ücretsiz olarak oluşturma hakkına sahiptir. Müşteri, Sipariş oluşturmak için gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Müşteri, Sipariş'te yer alan bilgilerin yanlış veya eksik olmasından dolayı doğabilecek problem ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve KARINCAGIBI.COM'un bundan sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Müşterinin, mükerrer ve sık olarak Siparişi oluşturması ve iptal etmesi durumunda KARINCAGIBI.COM, Müşterinin yeni Siparişi oluşturma imkanını sınırlama, Hesaba erişimi belirli bir süre için dondurma veya kısıtlama hakkına sahiptir.

4.4. Kullanıcılar, hizmetlerin sağlanması/işlerin verilmesi için uzaktan anlaşmalar yaptıkları Portaldaki diğer Kullanıcıların işlemleri üzerine geri bildirimde bulunma ve değerlendirme hakkına sahiptir.

4.5. Kullanıcı, aktif Sipariş olmaması durumunda Hesabını sildirme hakkına sahiptir.

4.6. Kullanıcı, Hizmetleri yalnızca kanuni amaçlarla kullanmayı ve kullanırken Türk mevzuatına uymayı, ayrıca, KARINCAGIBI.COM'un haklarını ve kanuni menfaatlerini ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir.

4.7. Kullanıcının Portal’ın normal işleyişini etkileyecek ve dürüst olmayan kullanımını teşkil edecek işlemlerde bulunma hakkı yoktur. Kullanıcı, Portal içeriğine erişmek, kopyalamak veya takip etmek için herhangi bir cihaz, program, prosedür, algoritma ve yöntem, otomatik cihaz veya benzeri manuel süreçleri kullanmamayı taahhüt eder.

4.8. Kullanıcıların, Derecelendirmeyi manipüle etmek amacıyla yorumları yayınlaması yasaktır.

4.9. Müşteriler, yasa dışı, zararlı, tehdit edici, ahlaki açıdan saldırgan, iftira niteliğindeki, üçüncü tarafların telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, nefreti ve/veya ırk ayrımcılığını, etnik, cinsel, sosyal özellikleri teşvik eden Siparişler Portal'a vermemeyi taahhüt ederler.

5. SORUMLULUK. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

5.1. Müşteriler aşağıdakileri anlar ve kabul ederler:

- KARINCAGIBI.COM ve Yükleniciler, birbirlerinin faaliyetlerini etkilemeyen, tamamen bağımsız şahıslardır;

- KARINCAGIBI.COM, Yüklenicinin Müşteriye hizmet vermek, işler yürütmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin Türk mevzuatına ve Müşterinin beklentilerine uygunluğundan sorumlu değildir;

- KARINCAGIBI.COM, Yüklenici ile Müşteri arasında, Yüklenicilerin sunduğu iş ve/veya hizmetleri konu alan elektronik sözleşmenin tarafı değildir. KARINCAGIBI.COM, iletilen veya alınan bilgilerin içeriğinden ve Kullanıcılar'ın Portal'ı kullanması sonucu uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir;

- KARINCAGIBI.COM, Yüklenici tarafından işlerin yapılması/hizmetlerin verilmesinin kalitesi ve şartlarından sorumlu değildir;

- Müşteri, Sipariş için seçilen Yüklenici ile sözleşmeye dayalı ilişkilerini bağımsız olarak kaydetmeyi taahhüt eder.

5.2. Yükleniciler, aşağıdakileri anlar ve kabul ederler:

- KARINCAGIBI.COM ve Müşteriler, birbirlerinin faaliyetlerini etkilemeyen ve tamamen bağımsız olan şahıslardır;

- KARINCAGIBI.COM, Müşterinin, kendisine yapılan/verilen iş/hizmetlere ilişkin ödeme dahil Yükleniciye karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu değildir;

- KARINCAGIBI.COM, Yüklenici ile Müşteri arasında, Yüklenicilerin sundukları iş ve/veya hizmetleri konu alan elektronik sözleşmenin tarafı değildir. Yüklenici, uzaktan sözleşmelerin akdedilmesine ilişkin Türk mevzuatına uyumundan sorumludur. KARINCAGIBI.COM, iletilen veya alınan bilgilerin içeriğinden ve Kullanıcılar'ın Portal'ı kullanması sonucu doğacak zararlardan sorumlu değildir.

- Yüklenici, müşterilerle sözleşmeye dayalı ilişkiler kendisi kurmayı taahhüt eder.

5.3. KARINCAGIBI.COM, Kullanıcıların Portal'a erişiminin kısıtlamalarına neden olan, veri işleme veya iletimindeki hata, eksiklik, kesinti, kusur ve gecikmelerden, iletişim hatlarındaki arızalardan, herhangi bir ekipmanın tahrip edilmesinden, Portal'a üçüncü kişilerin yetkisiz erişimlerinden sorumlu değildir. KARINCAGIBI.COM, herhangi bir telefon ağı veya servisinin, bilgisayar sisteminin, veri sunucu veya sağlayıcının, bilgisayar veya telefon ekipmanının, yazılımın teknik arızalarından veya diğer sorunlarından, e-posta hizmetlerinin veya konut dosyalarının teknik nedenlerden dolayı arızalanması, normal işleyişi, Kullanıcının Portal’a erişiminde yer alan İnternet’in belirli bölümlerinin ve telekomünikasyon operatörlerinin ağlarının mevcut olmasından sorumlu değildir.

5.4. KARINCAGIBI.COM, Portal'a erişime ilişkin kısıtlamalardan, Portal'a erişimin sona ermesinden, böyle kısıtlama ve sona erdirmelerin mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda Kullanıcılara karşı sorumlu değildir.

5.5. KARINCAGIBI.COM, Portal'ın kullanılması veya kullanımının imkansızlığı veya Kullanıcının iletişimlerine üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim dolayı uğranılan kar kaybı veya veri kaybı dahil, şeref, haysiyet veya ticari itibarın zarar görmesi dahil doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kullanıcıya veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacaktır.

5.6. Şirket, diğer Kullanıcıların işlemlerinden ve Kullanıcıların Portal’ı kullanarak dağıttığı bilgilerden Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir.

5.7. Kullanıcının Portal kullanımına ilişkin olarak diğer Kullanıcılar dahil üçüncü şahısların KARINCAGIBI.COM'a iddiada bulunması durumunda Kullanıcı, böyle iddiaları üçüncü şahıslarla kendisi ve masrafları kendisine ait olmak üzere KARINCAGIBI.COM'u koruyarak çözmeyi veya materyallerin yayınlanması ve/veya yayınlanması ile ilgili iddia ve davalardan dolayı KARINCAGIBI.COM'un uğradığı zararları (dava masrafları dahil) KARINCAGIBI.COM'a tazmin etmeyi ve bu tür ihtilaflarda KARINCAGIBI.COM'un tarafını tutmayı taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET

6.1. Portal’da kullanılan programlar, veriler, ticari markalar, telif hakları ve diğer konular, kanuni hak sahiplerinin fikri mülkiyetinde olup, Türkiye'nin fikri mülkiyet mevzuatı ve ilgili uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler tarafından korunmaktadır. KARINCAGIBI.COM'a ait olan ve Servis'in bir parçası olan unsurların, sembollerin, metinlerin, grafik ve görsellerin, programların ve diğer konuların, işbu Sözleşme'de izin verilen durumlar dışında KARINCAGIBI.COM'un veya başka bir kanuni hak sahibinin izni olmaksızın her türlü kullanımı yasa dışı nitaliğinde olup ihlal edenlerin Türkiye mevzuatına uygun olarak hukuki, idari ve cezai sorumluluğa tabi tutulmasına ve hukuki takibata neden olabilecektir.

7. TARAFLARIN YAZIŞMASI. BİLDİRİMLER VE TEBLİGATLAR

7.1. Taraflar arasında işbu Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin yazışmalar, Kullanıcıların kayıt sırasında belirttiği adresler üzerinden e-posta yoluyla gerçekleştirilir. [email protected] adresi, Şirkete kayıtlı e-posta adresi olarak kabul edilecektir.

7.2. Taraflar, e-posta kullanılarak iletilen bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgelerin yasal güce sahip olduğunu ve uygun delil olarak kabul edildiğini kabul etmişlerdir.

8. DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI

8.1. KARINCAGIBI.COM, Portal'ın sürekli işleyişini, hukuka uygunluğunu temin etmek amacıyla işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme veya ekleme yapma, özellikle Servisler'i değiştirme veya ekleme yapma hakkına sahiptir. KARINCAGIBI.COM, değişiklik yapılması durumunda Portal üzerinden yapacağı bildirimle veya e-posta yoluyla Kullanıcıya mevcut Sözleşmeyi bildirir.

8.2. Taraflar, Portalın sürekli kullanımının Sözleşmenin yeni versiyonunu kabul etmek anlamına geleceğini kabul ederler.

9. NİHAİ HÜKÜMLER

9.1. Bu Sözleşme, Türk mevzuatına tabidir.

9.2. Taraflar, işbu Sözleşmenin yürütülmesi ve yorumlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Mutabakata varılamaması durumunda anlaşmazlıklar, Türk hukukuna göre Mahkemede çözülecektir.

9.3. Herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda böyle durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

9.4. İşbu Sözleşme, Portal kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcı Sözleşmesinin yeni versiyonu Kullanıcılara sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.